Historia powstania Biura Rachunkowego MM sięga 1993 roku,kiedy to nestorka rodu Romana Janina Morawska-Skrzek założyła jedno z pierwszych biur rachunkowych w Piasecznie, początkowo była to działalność jednoosobowa.

Jednakże ze względu na dynamiczny rozwój w ciągu najbliższych dwóch lat do grona Pracowników dołączyło kolejne pokolenie – oboje dzieci czyniąc z Firmy typowo familijny biznes.

Właśnie ten rodzinny charakter zadecydował o sukcesie Firmy.

W krótkim czasie Firma rozwinęła się na tyle ,iż koniecznym stało się wprowadzenie zmian w organizacji i strukturze .

Wtedy została utworzona Firma-córka czyli Biuro Rachunkowe MM , na którą przerzucony został ciężar obsługi podmiotów zajmujących się głównie działalnością handlową i usługową na terenie kraju a potem po wejściu do UE rozliczeniami wewnątrzwspólnotowymi.

Z czasem Biuro Rachunkowe MM stało się zupełnie niezależną , prężnie rozwijającą się Firmą , prowadzoną przez Małgorzatę Raczkowską – córkę założycielki .

W następnych latach działalności do szeregów dołączyli kolejno wnuczka Założycielki – Marta Kornacka oraz w krótkim czasie wnuczek – Michał Raczkowski.

W połowie 2017r działalności jednoosobowe zostały przekształcone w Spółkę  Biuro Rachunkowe MM  Sp z o.o. a zarządzającymi zostali wymienieni powyżej Współwłaściciele.

Do chwili obecnej te trzy osoby stanowią trzon Firmy , która nadal dynamicznie się rozwija , równocześnie nią zarządzając.

W 2020 roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Zarząd oraz Pracownicy w ramach programu OSCBR Super księgowa zdobyli certyfikaty z obsługi finansowo – księgowej , a Spólka Biuro Rachunkowe MM Sp. z o.o. została certyfikowanym Partnerem MBank.

Powyższe działania umożliwiają kompleksową obsługę nowozakładanej działalności gospodarczej w siedzibie Biura czyli :

  • doradztwo podatkowe, prawne i gospodarcze;
  • założenie firmowego konta bankowego;
  • uruchomienie osobistego e-PUAP;
  • zgłoszenie działalności w CEiDG;
  • wysłanie do US i ZUS wszelkich wymaganych prawem zgłoszeń i upoważnień;
  • zlecenie obsługi kadrowo-księgowej wraz z podpisaniem umowy.

Taki sposób realizacji działań związanych z założeniem i rozpoczęciem działalności pozwala nie tylko na ograniczenie czasu , kosztów czy też zaangażowania ale również znacznie ogranicza konieczność wizyt w różnych instytucjach co w czasie trwającej pandemii jest niewątpliwie bardzo dużą zaletą.

Również współpraca na dalszych etapach została w maksymalny sposób przeniesiona na narzędzia zdalne – z naszej strony kontakt odbywa się wyłącznie drogą mailową i telefoniczną a od 11-2020 odbiór dokumentów odbywa się za pośrednictwem DHL.

Należy więc zauważyć ,że w obecnych czasach wszelkie działania podejmowane przez Zarząd i Pracowników Spółki mają na celu zapewnienie współpracującym Stronom maksymalnego poczucia bezpieczeństwa.