Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe oraz kapitałowe :

 • kompleksowe przeprowadzenie procesu rejestracji działalności gospodarczej wraz z doradztwem, opracowaniem i złożeniem właściwych dokumentów rejestracyjnych , sporządzeniem stosownych Umów cywilno-prawnych , upoważnień itp.  w siedzibie firmy wg poniższej procedury:
 1. założenie firmowego konta bankowego;
 2. uruchomienie osobistego e-PUAP;
 3. zgłoszenie działalności w CEiDG;
 4. wysłanie do US i ZUS wszelkich wymaganych prawem zgłoszeń i upoważnień;
 5. zlecenie obsługi kadrowo-księgowej wraz z podpisaniem umowy.
 • prowadzenie pełnej obsługi księgowości podatkowej w formie uproszczonej czyli karta podatkowa , ryczałt , PKPiR  wraz z reprezentacją wobec US , GUS i ZUS ;
 • prowadzenie pełnej obsługi księgowości rachunkowej(Księgi Handlowe) wraz z reprezentacją wobec US , GUS i ZUS;
 • kompleksowa obsługa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą poza terytorium RP
 • obsługa kadr i płac
 • mBank obsługa kont oraz pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania (np. linia kredytowa, kredyt, leasing)
 • doradztwo obejmujące wszelkie dziedziny prowadzonej działalności gospodarczej

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:

 • rozliczenia roczne (również osób osiągających dochody poza granicami RP)
 • rozliczenia najmu nieruchomości
 • rozliczenia VZM – zwrot podatku VAT od zakupu materiałów budowlanych (remont, budowa lokali miekszkalnych)
 • usługi biurowe – pisanie pism urzędowych , sporządzanie wszelkiego rodzaju Umów cywilno-prawnych,reprezentacja wobec instytucji itp.