Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe oraz kapitałowe :

  • kompleksowe przeprowadzenie procesu rejestracji działalności gospodarczej wraz z doradztwem, opracowaniem i złożeniem właściwych dokumentów rejestracyjnych , sporządzeniem stosownych Umów cywilno-prawnych , upoważnień itp.
  • prowadzenie pełnej obsługi księgowości podatkowej, rachunkowej wraz z reprezentacją wobec US , GUS i ZUS
  • kompleksowa obsługa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą poza terytorium RP
  • obsługa kadr i płac
  • pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł finansowania (np.kredyt,leasing)
  • doradztwo obejmujące wszelkie dziedziny prowadzonej działalności gospodarczej

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:

  • rozliczenia roczne (również osób osiągających dochody poza granicami RP)
  • rozliczenia najmu nieruchomości
  • rozliczenia VZM - zwrot podatku VAT od zakupu materiałów budowlanych (remont, budowa lokali miekszkalnych)
  • usługi biurowe - pisanie pism urzędowych , sporządzanie wszelkiego rodzaju Umów cywilno-prawnych,reprezentacja wobec instytucji itp.