OFFICE BOX – korzyści:
 • profesjonalna obsługa sekretarska ;
 • obniżenie kosztów związanych z wynajmem biura i kosztami zatrudnienia oraz ekploatacji ;
 • adres siedziby Firmy różny z adresem zamieszkania;
 • oszczędność czasu ;
OFFICE BOX – zakres świadczonych usług :
 • wynajęcie adresu siedziby firmy ;
 • skrytka pocztowa ;
 • odbiór i przesyłanie korespondencji ;
 • odbiór i obsługa skrzynki mailowej ;
 • odbiór telefonów i faksów ;
 • udostępnienie stanowiska biurowego w terminach ustalonych w trybie roboczym ;
 • udostępnienie możliwości przechowywania i archiwizacji danych;
 • udostępnienie możliwości wykorzystania narzędzi i urządzeń biurowych – ksero, mulitmedia
 • udostępnienie salki konferencyjnej na spotkania biznesowe ;
 • przechowywanie dokumentów ;
 • fachową obsługę prawną i księgową ;
 • rejestracja podmiotów gospodarczych w odpowiednich instytucjach (UG, US, ZUS, GUS) ;
 • wsparcie księgowe, prawne, informatyczne ;